30 درصد تخفیف ویژه نمایندگان جدید


ارائه پنل نمایندگی به دو صورت :

نمایندگی آزاد : واگذاری کامل سامانه به صورت کد باز که امکان ویرایش و توسعه آن توسط نمایندگان فراهم می باشد.

نمایندگی با میزبانی کامل : ارائه نمایندگی به همراه میزبانی توسط عصر اس ام اس در سرورهای قدرمتند داخلی

دموی پنل کاربری و سرویس نمایندگی

با کلیک بر روی لینک زیر می توانید از نسخه دموی عصر اس ام اس دیدن فرمایید.

ورود

ارائه گزارشات ریز ارسال و دریافت

یکی از امکانات منحصر به فرد سامانه ارائه گزارش ریز ارسال و دریافت بر اساس خطوط و گزارش روزانه می باشد.

30 درصد تخفیف ویژه نمایندگان جدید

امکانات جدید سامانه

ارسال نظیر به نظیر

امکان ارسال نظیر به نظیر در سامانه جدید بر روی تمامی اپراتورهای طرف قرارداد به صورت بهینه و دقیق فراهم گردیده است.

امکان تعریف کارمند

در سامانه جدید امکان تعریف کارمند با سطوح دسترسی مشخص و محدود فراهم گردیده و کاربران بهره بردار از سیستم می توانند با آرامش به توسعه کسب و کار خود بپردازند.

امکان زیر نماینده گیری

در سامانه جدید شما نمایندگان می توانید به صورت مستقل پنل نمایندگی واگذار نموده و هیچ نامی از عصر اس ام اس نیز در میان نباشد.

امکان انتقال شارژ به زیر نماینده ها

یکی دیگر از راه های کسب درآمد در سامانه جدید امکان خرید بسته شارژ و انتقال آن به زیر نماینده ها به تعداد مورد نظر و به صورت خودکار در هر ساعت از شبانه روز می باشد.

همکاران ما